Hausa

Below is this year’s WAEC syllabus for  Hausa. Note that this syllabus is for both internal and external candidates.

It will consist of two papers, Papers 1 and 2. Details on the papers are as follows:

Hausa WAEC Syllabus

Hausa WAEC Syllabus Paper 1:

This will be a multiple-choice objective test that will last1 an hour and carry 60 marks. It will have three sections, Sections A, B, and C.

SECTION A: LANGUAGE

Comprehension (2 short passages)      –     10 items

Composition/Letter Writing             –        4 items

Sound System                                               –        6 items

Grammar                                                      –        6 items

Translation                                                   –        4 items

30 items

SECTION B: LITERATURE

Basic Principles of Literary Appreciation           –        4 items

Oral Literature                            Prose           –        3 items

Poetry          –        3 items

Drama          –        3 item

Written Literature                       Prose           –        3 items

Poetry          –        3 items

Drama          –        3 items

SECTION C: CULTURE

Customs       –        4 items)

Institutions   –        4 items)   8 items

TOTAL – (30 + 22 + 8) = 60 items

In Section B, all questions other than those on Basic Principles of Literary Appreciation will be on the set books for Paper 2.

Hausa WAEC Syllabus PAPER 2: 

This will be an essay test which will also be in three sections, Sections A, B and C. The rubrics shall be written in Hausa. The paper will take 2 hours and carry 100 marks.

Candidates will be required to answer six questions as follows: Three from Section A, two from Section B and one from Section C.

Candidates will be required to answer questions in the official Hausa orthography using the appropriate metalanguage.

CONTENT OF PAPER 2

SECTION A: LANGUAGE

(i)     Composition/Letter Writing

Candidates are advised to write an essay of about 300 words on the topic chosen.

Candidates are advised to spend not more than 45 minutes on this question.  The topics will include any of the following essay types:

Narrative                –        Insha’i Na Labari

Descriptive             –        Insha’i Na Siffance

Argumentative        –        Insha’i Na Muhawara

Expository              –        Insha’i Na Bayani

Dialogue                 –        Muhawara ta kai tsaye

Proverbial               –        Karin Magana

Letter Writing         –        Rubutun Wasika

(ii)     Sound System (Tsarin Sauti)

Candidates will be required to answer one question from the two questions set.

Questions will be set testing candidates’ knowledge of:

(a)      Consonants, Vowels and Syllable Structure: (Furucin bakake da wasula da kirar gaba)
 • Their production in terms of place, manner and status of the glottis, e.g., bilabials, nasals, voice and voiceless sounds. (Gurbi da yanayi da matsayin makwallato na furucinsu misali ’yan lebba da ’yan hanci da mai ziza ko maras ziza)
 • Syllable Structure – the way consonants and vowels combine in syllables.
(b) Structure of Syllable (Tsarin gaba)
 • Consonant + vowel (cv) – BW
 • Consonant + vowel + vowel (CVV) – BWW
 • Consonant + vowel + consonant (CVC) – BWB
(c) Types of Syllable (ire-iren gaba)
 • open syllable (budaddiyar gaba)
 • close syllable (rufaffiyar gaba)
(d) Vowel production (furucin Wasula)
 • vowel length – short and long vowels, diphthongs
 • (gajeru da dogaye da tagwan wasula)
(e) Tone (Karin Sauti)
 • High tone (Karin sautin sama)
 • Low tone (Karin sautin kasa)
 • Falling tone (Karin sauti mai faduwa)

(iii)    Grammar (Nahawu)

Candidates will be required to answer one question from the two questions set.

(a)      Word Structure And Word Formation (Ginin kalmomi):
 • Root –        (saiwa)
 • Affix –        (dafi)
 • Prefix –        (dafa goshi)
 • Infix –        (dafa ciki)
 • Suffix –        (dafa keya)
(b)     Word Classes (Azuzuwan kalmomi):
 • Noun –        (suna)
 • Verb –        (Aikatau)
 • Adjective –        (sifa)
 • Adverb –        (Bayanau)
 • Pronoun –        (Wakilin Suna)
 • Conjunction- (Mahadi)
 • Specifier – (Mafayyaci)
 • Quantifier – (Ma’auni)
 • Demostrative – (Nunau)
 • Ideophone – (Amsa-kama)
 • Diminutive – (Tsigilau)
 • Stabilizer – (Dirka)
 • Referential- (Madanganci)
(c)      Grammatical Categories (Rukunonin Nahawu)
 • Tense and Aspect –        (Lokutan aiki)
 • General Past –        (Shudadden Lokaci Na I)
 • Relative Past –        (Shudadden Lokaci Na II)
 • General Continuous –        (Lokaci Mai Ci Na I)
 • Relative Continuous     –        (Lokaci Mai Ci Na II)
 • First Future –        (Lokaci Na Gaba Na I)
 • Second Future –        (Lokaci Na Gaba Na II)
 • Habitual –        (Lokaci Na Sabo)
 • Subjunctive –        (Umurtau)
 • Negative –        (Korewa)
 • Gender –        (Jinsi)
 • Number –        (Adadi)
(d)     The structure and Types of Sentences:

(Tsari da ire-iren jumloli)

 • Subject and predicate –        (yankin suna da na aikatau)
 • Simple sentence –        (sassaukar Jumla)
 • Complex sentence –        (sarkakkiyar Jumla)
 • Compound sentence –        (Hardaddiyar Jumla)

SECTION B:  LITERATURE

This section will consist of Oral and Written Literature, and six questions will be set, out of which two will be attempted, i.e., one from Oral Literature and one from Written Literature.

There will be six set books, three on Oral Literature and three on Written Literature.

(i)      Oral Literature:

–        Prose (Tatsuniya da tarihihi da Karin Magana da Ka-Cinci- Ka-Cinci

–       Poetry (Wakokin Baka)

–        Drama (Wasannin Gargajiya)

In Oral Literature, there will be 3 set books covering the different genres.  One question will be set from each set book, and candidates must answer any of the three questions.

(ii)         Written Literature:

In Written Literature, there will be 3 set books covering the different genres.  One question will be set from each set book, and candidates must answer any of the three questions.

–    Prose (Zube)

–    Poetry (Rubutattun wakoki)

–    Drama (Wasan kwaikwayo)

SECTION C:  CULTURE

This section will test candidates’ knowledge of the following items on customs and Institutions:  Two questions will be set, and candidates will be required to answer one.

Topics to be examined will include:

(i)      Greeting:

 • Gaisuwar ban girma
 • Gaisuwar taya murna
 • Gaisuwar lokatai (safiya, rana, la’asar, damina, rani, d.s.)
 • Jaje
 • Ta’aziyya

(ii)      Tarbiyya:

Hanyoyin tarbiyya (tsawa, kwabo, harara, horo, d.s.)

 • Girmama iyaye
 • Girmama na gaba
 • Girmama tsara
 • Da’a ga hukuma

(iii)     Hospitality (karimci):

 • Girmama bako
 • Kyauta
 • Ciyarwa
 • Sadaka

(iv)     Family (Iyali):

 • Al’adun Aure
 • Haihuwa
 • Radin Suna
 • Reno
 • Yaye
 • Kaciya
 • Zumunci
 • Al’adun Mutuwa

(v)      Traditional  Beliefs and Practices:

Al’adun da suka saba wa addini misali: camfi, bori, duba, tsibbu, maita, fatalwa, d.s.

(vi)     Traditional Occupations (sana’o’ in gargajiya):

–        Noma

–        Kira

–        Saka

–        Jima

–        Wanzanci

–        Kitso

–        Sassaka

–        Kiwo

–        Dukanci

–        Fawa

–        Su

–        Rini

–        Kasuwanci

–        Dillanci

(vii)    Traditional Medicine (Magungunan gargajiya):

Masu ba da maganin gargajiya.  Misali:

 •    Magori
 • ’yar maiganye
 •     bokaye
 •     Wanzamai, d.s.

(viii)   Traditional Authority and office holding (sarautun gargajiya)

–        Sarki

–        Hakimi

–        Dagaci

–        Mai Unguwa

–        Shamaki

–        Shantali

–        Sarkin Zagi

–        Liman

–        Sarkin fada, d.s.

(ix)     Forms of Traditional Recreation (Wasannin dandali):

 •     Dambe
 •     Kokawa
 •     Kalankuwa
 •     Shanci
 •     Sukuwa
 •     Hawan kaho

WEIGHTING:

Composition/Letter Writing                            –        25 marks

Other five questions (15 marks each)     –        75 marks

Total  –         100 marks

SUMMARY

Paper 1                            –        60 marks

Paper 2                            –        100 marks

Maximum Marks Obtainable         –        160 marks

(to be scaled down to 100%)

LIST OF HAUSA TEXTS FOR THE WEST AFRICAN SENIOR SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION (WASSCE)

Sound System And Grammar      –          Tsarin Sauti Da Nahawun Hausa Sani, M. A. Z., U.P. Plc, Ibadan, 1999

Reference                                          –     Exam Focus

Hausa Language by Sani, M. A. Z. et al. U.P. Plc, Ibadan, 2000

Darussan Hausa 1 – 3  by Yahaya, I. Y. et al; U.P. Plc, Ibadan, 1992

Literature

Oral Literature

Prose                     –         Labarun Gargajiya 2 Yahaya, I. Y, O.U.P. Zaria 1977

Poetry                   –         Kowa Ya Sha Kida Muhammad, S. I, Longman Nigeria Plc Lagos reprint 2003

Drama                   –         Wasannin Tashe A Kasar Hausa Umar, M. B. NNPC Zaria, 1980

Written Literature

Prose                    –         Nagari Na Kowa Jabiru, A. NNPC, Zaria reprint 2004

Poetry                   –         Ciza ka Busa Ismaila, J., Longman Nig Plc Lagos, reprint 2002

Drama                   –         Zamanin Nan Namu Shu’aibu, M. NNPC, Zaria, reprint 1983

Reference Texts

Literature                        –         Jagoran Nazarin Kagaggun Labarai Mukhtar, I., A.J. Publishers, Kano, 2002

–        Rabe-raben Adabi Da Muhimmancinsa Dangambo, A., Truimp Publishing Company, Kano,           1984

–        Harshe Da Adabin Hausa A Kamalle Ismaila, J. and Tanimu, M. Y. Spectrum Books, Ibadan, 2007

Culture                            –        Rayuwar Hausawa CSNL/BUK, Nelson Lagos, 1980

–        Hausa Customs by Madauci, I. et al, NNPC, Zaria, 1970

–        Labaru Na Da Da Na Yanzu NNPC, 1985

–        Zaman Mutum Da Sana’arsan M. Rimmer et al., NNPC, Zaria, reprint 2002

 

That is all on the Hausa WAEC Syllabus. You may want to check awajis.com/waec for more info.

Recommended:

History

Islamic Studies

Government

West African Traditional Religion

Yoruba

Igbo

Edo

 

 

 


Posted

in

by

Tags:

action banned!